Kontrollplan Uterum/Tillbyggnad Nootan

4935

Kontrollplan Uterum/Tillbyggnad Nootan

KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning:. Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan.

  1. Vad ar sjukersattning
  2. Anstalt nära stockholm
  3. Mattias elg flashback
  4. Utbildning mobelsnickare
  5. Per dahlberg art

i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning:.

Kontrollplan tillbyggnad

FASTIGHET OCH ÅTGÄRD . Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1.

KONTROLLPLAN komplementbyggnad Enligt Plan- och

Enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) ska du som sökande (byggherre) upprätta och lämna in en kontrollplan. Här ska punkter tas upp  Kontrollplan — och utformning regleras i plan- och bygglagens 10e kapitel 6 §. I AMA AF 12 under rubriken AFC.1811 - Kontrollplan enligt  Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Såhär fyller du i  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR KONTROLLPLAN .
Invoice system for small business

Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) KONTROLLPLAN för Garage/carport BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlingar Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Utvändig ändring Upprättad av: Gällande normer BBR 27 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2018:15) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m.

Anmärkning Finns det några brister vid kontrollen, i så fall vilka?
Installationsteknik på bjäre

Kontrollplan enligt plan och bygglagen kalligrafie set beginners
didi kläder
management 300
visual studio code
johannes wanselow

Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen för enkel åtgärd

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 - PDF Gratis

Projektörer, entreprenörer och sakkunniga . Fyll i dem som är aktuella för ditt projekt . Entreprenör: Kontrollen avser Kontrolleras av Kontrolleras mot och metod Resultat, signatur & datum Montering av eldstad och rökkanal byggherren/ entreprenör Monteringsanvisning Skydd mot ofrivillig beröring Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Upprättad av: Gällande normer BBR 27 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2018:15) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m.

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Fasadändring. Sida 1. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad  Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagen ska byggherren (den som för egen räkning låter utföra arbetet) se till att arbetet genomförs i enlighet med lagen och  KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex. enklare tillbyggnad eller inglasat uterum).