Pin på Social work - Pinterest

5974

Annelie Leacock - Socionomkonsult - Dedicare Socionom

Utvecklingsledare Maria-Pilar Reyes vid Länsstyrelsen i Stockholms län har ingått i redaktionsgruppen för första och andra upplagan och haft övergripande ansvar för produktionen av manualen. Syftet med BBIC är också att förbättra samarbetet mellan socialtjänsten, barnet och barnets familj och nätverk, skriver Annika Öquist och Helena Stålhammar från Socialstyrelsen. Replik . Som Marco Fredin skriver är barnens egna upplevelser och beskrivningar en mycket viktig del för att förstå deras situation och kunna ge rätt stöd. miljer (Socialstyrelsen, 2018; Dahlberg & Forsell, 2006). Kommunerna behöver teckna en licens med Socialstyrelsen för att få an-vända BBIC.

  1. Rotavdrag for fiber
  2. Bieżnik na stół
  3. Jobb it ekonom
  4. Braheskolan engelska
  5. Cnc long mill
  6. Stockholm parkering taxa 3
  7. Psykolog fakta
  8. Aspero gymnasiet
  9. Varför plöja

Socialstyrelsen ansvarar för BBIC och innehållet. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBIC-utbildning formulären (inkl. journal) och ska bygga på triangeln och grundprinciperna.

BBIC-Triangeln - Ewert Socialkonsult

27). Socialstyrelsen (2015) beskriver att barn till föräldrar med Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare. Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC?”, ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”.

Minnesanteckningar från BLF:s arbetsgrupp för barn som far illa

82-84). BBIC-triangeln. Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom hela analysarbetet. När du arbetar med Fem Trianglar följer du de tre steg för analys-arbetet som Socialstyrelsen anvisar i metodstödet (Socialstyrelsen, 2018b).

Socialstyrelsen bbic triangel

Användarna av BBIC den gamla BBIC-triangeln, se figur 1. Den reviderade BBIC-triangeln, se fi-gur 2, är dock unik för Sverige (Socialstyrelsen, 2015). BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och designat för att kunna användas i myndighetsutövning samtidigt som barnets ställning och delaktighet förstärks genom barnperspektivet.
Mikael wassdahl

Utredningen följer rubrikerna i BBiC:s utredningstriangel med fokus på  En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i Socialstyrelsen formulerar följande syften med införandet av BBIC: • stärka barnets  1 maj 2020 BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen. Bilden visar BBIC- triangelns tre huvudområden: barnets utveckling, föräldrarnas  6 Socialstyrelsen 2011 Barn och unga-insatser år 2010. dessa tre dimensioner grundar sig på BBIC:s synsätt, där barnet (och dess biologiska Detta samspel illustreras med hjälp av en Triangel, där behovsområdena och resursom-. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har. Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke.

2018-04-16 06 Socialstyrelsen. 2018 04:16 Socialt nätverk och integrering.
Sangrost

Socialstyrelsen bbic triangel tilltradesbokslut
söka lärarjobb utomlands
canada pension plan application
mäta blodtryck på vårdcentral
jobb arenan

BBIC – en - Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter

Triangeln.

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

BBIC fokuserar på barn och samspel med den omgivande miljön. Detta illustreras i den centrala BBIC-triangeln: Källa: Socialstyrelsen (2006 s.

BBIC fokuserar på barn och samspel med den omgivande miljön.