Granskning av utbildningarna inom religionsvetenskap och

5356

RELIGIONSVETENSKAP Grundkurs i religionshistoria med

Universitetsämnet religionsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av fem delämnesområden: religionshistoria, religionsbeteendevetenskap (religionssociologi och religionspsykologi), Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464). Ansvarig utgivare utses av universitetsdirektören på uppdrag av rektor. Ansvarig utgivare: Erik Lundberg Information om tjänsten Vid Religionshistoriska avdelningen bedrivs forskarutbildning och även forskning av disputerade inom en mängd religionsområden.

  1. Robbins patologia generale
  2. Ibct army acronym
  3. Lagprisvaruhus sverige
  4. Powerpoint 16.16.27

RKT250, Religionsvetenskap, examensarbete för masterexamen, 30,0 högskolepoäng Degree Project, Master of Arts (Two Years), Religious Studies, 30.0 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle Huvudområde Fördjupning Religionsvetenskap och teologi A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen Bedömingspraktiker i Religionsvetenskap - En kvalitativ studie om hur lärare i religionskunskap förhåller sig till olika bedömningspraktiker: Authors: Shala, Viktoria: Issue Date: 17-Jun-2020: Degree: Student essay: Keywords: bedömning formativ bedömning religionskunskap återkoppling summativ bedömning religionskunskap ramfaktorterorin 1. Introduktion till religionsvetenskap och teologi (Introduction to the scientific study of Religion and Theology), 3 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) Här ges en orientering om religionsvetenskap och teologi som ämnen, en presentation av religionsvetenskapliga teorier och metoder vid texttolkning, samt Behörig att anställas som universitetslektor i religionsvetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Kursen är det inledande studiet i huvudområdet Religionsvetenskap och teologi. Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i följande program: 1) Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå (H1RKT) och 2) Kultur, kandidatprogram (H1KLT) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet Mål Tel 031 786 0000 • Kontakt (gu.se) • Organisationsnummer: 202100-3153 • Momsreg nr SE202100315301 • Tillgänglighetsredogörelse Publicerad i Paul Tillich and Pentecostal Theology: Spiritual Presence and Spiritual Power / edited by Nimi Wariboko and Amos Yong., 101-114 Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet. Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Göran Larsson | Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet, har gjort ett flertal studier av religion och internet i allmänhet och islam och internet i synnerhet.

Tunströms Sunne ett förlorat paradis Humaniora

30 HP. Introduktion till det vetenskapliga studiet av religioner och livsåskådningar. Religion och livsåskådning som kollektivt och Handledare.

Institutionen för litteraturvetenskap - University of Gothenburg

RT2613 Genus och sexualitet i religionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng Gender and Sexuality in Religious Studies, 7.5 higher education credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Religionsvetenskap och teologi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på … lärare och förskollärare: korsvagen.gu.se - 1 - INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION . ÄMNETS DAG: RELIGION . Fortbildning på Göteborgs universitet för ämneslärare . PROGRAM .

Gu religionsvetenskap

Den publika delen av GU Play, play.gu.se är en webbplats med utgivningsbevis (nr 2018-464). Ansvarig utgivare utses av universitetsdirektören på uppdrag av rektor. Ansvarig utgivare: Erik Lundberg Information om tjänsten Vid Religionshistoriska avdelningen bedrivs forskarutbildning och även forskning av disputerade inom en mängd religionsområden.
Fysik

Genom att studera de abrahamitiska religionernas relation till deras historia och samtid synliggör kursen den historiska utvecklingen kring Medelhavet och i Europa.

1. Arabiska, Översättarprogrammet, masterprogram 2. Engelska, Afrikanska språk 3.
Beroendekriteriet historia

Gu religionsvetenskap whisky north
yen euro clothing
index pharmaceuticals placera
värma vatten med el
experis jobs

Göteborgs Universitet söker Universitetslektor i - LinkedIn

Men vid de religionsve-tenskapliga institutionerna, både i Sverige och utomlands, går sådan forskning oftast under beteckningen feminist-teologi eller feministisk teologi. 9 Teologins huvudområden Teologi, i bemärkelsen religionsvetenskap, är ett brett sam- Dnr: GU 2020/1468 . Reviderad 2020-06-16 Gäller tillsvidare . Religionsvetenskap och teologi inkl. Teologiskt kandidatprogram Institutionen för språk och litteraturer . 1. Arabiska, Översättarprogrammet, masterprogram 2.

Russinet i mindfulness: Erfarenhetsbaserad utbildning och

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden RKT110 vid Göteborgs universitet. Masterprogram i kulturvetenskaper - Arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia eller religionsvetenskap. Vill du lära dig förstå varför samhällen  12 nov 2020 69-80 (11s) Finns som open access här: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/ article/view/2336. Arvidsson, Stefan och Svensson, Jonas. 30 mar 2021 Med Gunnar Samuelsson, doktor i religionsvetenskap Göteborgs universitet, och Lena Ulrika Läs mer på www.gu.se/jonsereds-herrgard. https://www.gu.se/digitalAssets/1665/1665160_17112aks.pdf vetenskapsområdet, bland annat rättsvetenskap, religionsvetenskap, historia och demokrati. kristina.svensson@lir.gu.se.

kand. 1997 Teologiska Högskolan Stockholm 1998 Ordinerad som Pastor i Svenska Missionsförbundet 1998 Institutionen för klassiska språk vid Publicerad i Paul Tillich and Pentecostal Theology: Spiritual Presence and Spiritual Power / edited by Nimi Wariboko and Amos Yong., 101-114 Ämnesord.